2022-05-27 12:49:54

Dopunski rad

Dragi učenici i učenice,

u privitku se nalazi raspored održavanja dopunskog rada u periodu od 31.5.2022. do 7.6.2022.


Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč