preskoči na sadržaj

Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč

Vijesti

Javni poziv za obavljanje posla pomoćnika za učenike s teškoćama

Autor: Antonija Mijatović, 18. 8. 2021.

Molimo sve zainteresirane pojedince da se jave na ovaj natječaj za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama.

Rok prijave je 27.kolovoza 2021. do 10:00.

Uvjeti zaposlenja, kao i upute za prijavu nalaze se u tekstu ove objave. 

KLASA:112-01/21-01/54

URBROJ: 2167-01-21-1

DATUM: 18.08.2021.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 4“ koji se provodi u okviru instrumenta ''Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV'' temeljem poziva UP.03.2.1.06 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

kao partner u projektu raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 3

 

 • Mjesto rada:

1.

TUŠ Antona Štifanića Poreč, Prvomajska 6, 52440 Poreč

2

PUN

38

2.

TUŠ Antona Štifanića Poreč, Prvomajska 6, 52440 Poreč

2

PUN

36

3.

TUŠ Antona Štifanića Poreč, Prvomajska 6, 52440 Poreč

3

PUN

38

 • VRSTA UGOVORA: Ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2021./2022.

 

 • UVJETI:
  • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
  • PUN ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora
  • PUN ne smije biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno suđena za neko od kaznenih djela

 

 

OPIS POSLOVA:

Poslovi PUN realiziraju se tijekom boravka učenika ili skupine učenika u školi i izvan učioničkim aktivnostima koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjeg plana i programa škole. Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za PUN za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani Ugovor o radu u trajanju od rujna 2021. godine do lipnja 2022. godine kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, mail adresu, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati (preslika)
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od 30 dana.
 • dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su uz prijavu na javni poziv priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da su nezaposlene.

 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 4“.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje Poziva broj UP.03.2.1.06.

 

Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid izvornik isprava.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 27.08.2021. do  10,00 sati na adresi Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

 

Ravnateljica:

Tatjana Gulić Pisarević
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč / Prvomajska 6, HR-52440 Poreč / www.ss-astifanica-porec.skole.hr / ured@ss-astifanica-porec.skole.hr
preskoči na navigaciju